Grupę dzieci starszych stanowi dwadzieścia cztery przedszkolaki w wieku pięciu i sześciu lat, w tym 11 dziewczynek i 13 chłopców. Większość z nich uczęszcza do przedszkola już kolejny rok, ale są w grupie też takie dzieci, które po raz pierwszy w tym roku przekroczyły próg przedszkola.

Naszym celem jest dbanie o wszechstronny i pełny rozwój dziecka. Aby stymulować wszystkie sfery rozwoju dziecka wprowadzamy systematyczne działania zgodne z zaplanowanymi różnego rodzaju zabawami dydaktycznymi, plastycznymi, muzycznymi  i ruchowymi. Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest tu z całą grupą, bądź w małych zespołach i indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, dopasowując metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka.

Zajęcia rozpoczynają się zwykle rano, po śniadaniu, gdy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, ale nie ma sztywnych ram czasowych. Zabawy związane z tematem zajęć mogą trwać przez cały dzień. Zachęcamy dzieci do samodzielności, to znaczy wspieramy i pomagamy, a nie wyręczamy go w podejmowanych działaniach.

Tworzymy atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa. Pragniemy, by w grupie dzieci czuły się bezpieczne i swobodne, by zawsze były radosne i uśmiechnięte, aby prowadzone zajęcia były motywujące, zachęcające do spędzenia wspólnie kolejnego, ciekawego dnia.

 

Start » Grupa Starszaków » Starszaki
DSC07245.JPG
DSC06904.JPG
DSC06907.JPG
DSC06908.JPG
DSC06910.JPG
DSC06911.JPG
DSC07232.JPG
DSC07235.JPG
DSC07237.JPG
DSC07238.JPG
DSC07240.JPG
DSC07241.JPG
DSC07242.JPG
DSC07243.JPG
DSC07244.JPG
DSC07288.JPG
DSC07246.JPG
DSC07248.JPG
DSC07249.JPG
DSC07250.JPG
DSC07253.JPG
DSC07254.JPG
DSC07255.JPG
DSC07258.JPG
DSC07259.JPG
DSC07272.JPG
DSC07273.JPG
DSC07274.JPG
DSC07278.JPG
DSC07287.JPG
DSC07302.JPG
DSC07289.JPG
DSC07290.JPG
DSC07291.JPG
DSC07292.JPG
DSC07293.JPG
DSC07294.JPG
DSC07295.JPG
DSC07296.JPG
DSC07297.JPG
DSC07298.JPG
DSC07299.JPG
DSC07300.JPG
DSC07301.JPG