Grupę dzieci starszych stanowi dwadzieścia dwa przedszkolaki w wieku pięciu i sześciu lat, w tym 5 dziewczynek i 17 chłopców. Większość z nich uczęszcza do przedszkola już kolejny rok, ale są w grupie też takie dzieci, które po raz pierwszy w tym roku przekroczyły próg przedszkola.

Naszym celem jest dbanie o wszechstronny i pełny rozwój dziecka. Aby stymulować wszystkie sfery rozwoju dziecka wprowadzamy systematyczne działania zgodne z zaplanowanymi różnego rodzaju zabawami dydaktycznymi, plastycznymi, muzycznymi  i ruchowymi. Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest tu z całą grupą, bądź w małych zespołach i indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, dopasowując metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka.

Zajęcia rozpoczynają się zwykle rano, po śniadaniu, gdy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, ale nie ma sztywnych ram czasowych. Zabawy związane z tematem zajęć mogą trwać przez cały dzień. Zachęcamy dzieci do samodzielności, to znaczy wspieramy i pomagamy, a nie wyręczamy go w podejmowanych działaniach.

Tworzymy atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa. Pragniemy, by w grupie dzieci czuły się bezpieczne i swobodne, by zawsze były radosne i uśmiechnięte, aby prowadzone zajęcia były motywujące, zachęcające do spędzenia wspólnie kolejnego, ciekawego dnia.

 

Start » Grupa Starszaków » Starszaki
PB091973.jpg
PA041403.jpg
PA031380.jpg
PA031379.jpg
PA021343.jpg
PA021333.jpg
P9281278.jpg
P9281270.jpg
20181123_094631.jpg