Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017

 

Dyrektor przedszkola

Zofia Data-Zajac

Nauczyciel grupy dzieci młodszych
Maria Bunar

Nauczyciel grupy dzieci starszych
Anna Poręba

Nauczyciel języka angielskiego
Maria Kędzior

Nauczyciel religii
ks. Stanisław Świątek

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje kierunkowe do pracy
w przedszkolu. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą wiedzą i umiejętności, starają się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy.

 

Personel administracji i obsługi
Ewa Urbanik- intendent

Danuta Mitoraj- kucharka
Wiesława Sokulska – pomoc wychowawcy, woźna.