Fotki

bbbl bbbr

Spotkanie z Panią Psycholog

Spotkanie rodziców z psychologiem P. Dorotą Wantuch z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Tarnowa filia Tuchów dotyczyło „Wpływu postaw rodzicielskich na rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym”. Miało ono charakter warsztatowy, na którym rodzice odgrywali scenki i na ich podstawi zapoznawali się z postawami rodziców i ich wpływem na kształtowanie się emocji u dzieci. Każde zachowanie się rodziców wobec dziecka, ich wypowiedzi o dziecku i sposób w jaki o nim mówią, pozwala poznać ich postawę rodzicielską. W postawie odzwierciedlają się uczucia, którymi rodzice obdarzają dziecko, zawiera się określone o nim myślenie oraz działanie skierowane do niego. W życiu każdego człowieka niezależnie od jego wieku ogromną rolę odgrywają emocje. Określamy je jako „stosunek podmiotu do ludzi, zjawisk, rzeczy, a także do samego siebie”. To wszystko co dzieje się dookoła nas, a także nasze postępowanie jest określone emocją. To emocje są odpowiedzialne za relacje, jakie nas łączą ze światem zewnętrznym, regulują je i nadają im określone znaczenie. Już w okresach wcześniejszych można zaobserwować wyodrębnianie się pierwszych uczuć dziecka: strachu, gniewu, przyjemności, to jednak prawdziwy rozkwit uczuć, ich bogactwo przypada na okres przedszkolny. W tym wieku dziecko przezywa takie uczucia jak: zazdrość, gniew, strach i lęk, radość, przyjemność, sympatię, zmartwianie, ciekawość. Zaczynają także kształtować się uczucia społeczne, moralne, estetyczne i intelektualne. Podczas całego rozwoju dziecko uczy się reagować emocjonalnie na te doświadczenia, które były i są jego udziałem. Emocje są wynikiem oddziaływania czynników wrodzonych oraz doświadczeń z praktyki. W ich powstawaniu ogromne znaczenie mają spontaniczne i świadome wpływy otoczenia. To w jaki sposób dziecko wyraża swoje emocje zależy od wzorów, jakie mu dostarczano w środowisku wychowawczym, a zachowanie dziecka może być naśladowaniem zachowań dorosłych z najbliższego otoczenia, czyli rodziców.

Start » Spotkanie z Panią Psycholog » Spotkanie z Panią Psycholog
PB298131.jpg
PB298133.jpg
PB298134.jpg
PB298136.jpg
PB298137.jpg
PB298138.jpg
PB298139.jpg
PB298140.jpg
PB298141.jpg
PB298142.jpg

Możliwość komentowania jest wyłączona.