Fotki

bbbl bbbr

Czekamy na wiosnę

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.
Wszystkie przedszkolaki w zielonych strojach wraz ze swoimi paniami zebrały się w jednej sali, żeby wspólnie powitać Panią Wiosnę. Podczas uroczystości dzieci miały okazję przywoływać Wiosnę wierszykami i piosenkami i głośnymi okrzykami.
W ten sposób dzieci wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku.

Start » Czekamy na wiosnę » Czekamy na wiosnę
P3269231.jpg
P3219192.jpg
P3219194.jpg
P3219197.jpg
P3219198.jpg
P3219199.jpg
P3219200.jpg
P3219201.jpg
P3219202.jpg
P3219203.jpg
P3219207.jpg
P3219210.jpg
P3219211.jpg
P3219214.jpg

Możliwość komentowania jest wyłączona.