Fotki

bbbl bbbr

Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Bardzo proszę o zapoznanie się z „Procedurami reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole i przedszkolu” oraz dokumentem „Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Dokumenty znajdują się na stronie: Bezpieczna szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Możliwość komentowania jest wyłączona.