Fotki

bbbl bbbr

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION SĄ NAM NAJBLIŻSZE

W bieżącym roku szkolnym przedszkole przyłączyło się do programu edukacji regionalnej w Małopolsce- „Nieprzemijające wartości”. Zadania i treści wynikające z założeń programu są kontynuacją pracy dydaktyczno- wychowawczej w naszej placówce, bowiem od kilku lat realizujemy z dziećmi zagadnienia dotyczące edukacji regionalnej.

Zdajemy sobie sprawę, jak szybko zachodzą przemiany w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym, dlatego ważnym jest, aby od najmłodszych lat kształtować wśród wychowanków postawę szacunku do własnych korzeni, do tego, co wypracowały minione pokolenia co stanowi kulturę, tradycję regionu, w którym żyjemy i się wychowujemy.

W naszej placówce podejmujemy działania zmierzające do poznawania dziedzictwa kulturowego regionu, wartości tkwiących w nim wybierając różnorodne formy pracy. Celem naszych przedsięwzięć jest rozwijanie zainteresowania zabytkami, tradycjami, obrzędami ludowymi swego regionu, a także zachęcanie do kultywowania tradycji regionalnych i ogólnopolskich.

Jedną z form pracy preferowanej w naszym przedszkolu jest organizowanie uroczystości przedszkolnych związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi (Andrzejki, Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Zapusty, Powitanie Wiosny, Święto Rodziny), dzięki którym przedszkolaki poprzez aktywne uczestnictwa poznają zwyczaje, obrzędy towarzyszące tym wydarzeniom. Uczą się piosenek okolicznościowych, tańców, przyśpiewek. Przedszkole dysponuje strojami ludowymi: strój krakowski, góralski, spódnicami ludowymi, akcesoriami do strojów, które mali artyści prezentują na imprezach przedszkolnych.

Ciekawa forma to spacery i wycieczki:

 

– do ciekawych miejsc w naszej okolicy (zabytki kultury sakralnej: Kościół, Plebania, Kapliczki- św. Jana), podczas których przybliżamy dzieciom historię tych obiektów, style budownictwa, okoliczności ich powstania.

– Wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie przedszkolaki mają możliwość bezpośredniego oglądania sprzętu rolniczego używanego w gospodarstwie rolnym, hodowlanym dawniej i dziś, a przecież nasza miejscowość to wieś, gdzie w dawnych czasach głównym źródłem utrzymania była praca na roli. Ponadto zapoznają się ze sposobem przetwarzania mleka (sery, masło), wypieku chleba oraz zwierzętami hodowanymi w naszym regionie.

– Do Muzeum Lalek w Pilźnie – zwiedzanie sal: kolekcja lalek afrykańskich, pd- amerykańskich, europejskich, japońskich, sprzętu kultu religijnego i codziennego użytku, ekspozycja lalek regionalnych. Oglądanie wystawy „Zycie papieża Jana Pawła II” (postaci- lalki porcelanowe, ceramiczne). Następnie dzieci miały możliwość oglądania bajek z wykorzystaniem kukiełek, marionetek i pacynek tutejszego muzeum. Zwiedziły także pracownię ceramiczną, gdzie wzięły udział w warsztatach plastycznych- modelowanie z gliny własnych wytworów. Przedszkolaki poznały technologię wytwarzania lalek, poszerzyły wiedzę o folklorze i tradycjach naszego regionu i innych państw.

 

Kolejną formą jest współpraca z instytucjami lokalnymi: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, gdzie przedszkolaki udają się na zwiedzanie wystawy wielkanocnej, na którą przygotowują palmy, stroiki wielkanocne, a przy tym oglądają wytwory innych twórców- mają bezpośredni kontakt z dziełami sztuki ludowej. Wychowankowie uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy „Rękodzieła Ludowego i Artystycznego”- oglądały wytwory sztuki ludowej swojego regionu: obrusy haftowane, serwetki, tacki, podkładki, obrazy, odzież robiona na drutach i szydełku.

– z OSP w Szerzynach-przedszkolaki co roku zapraszani są do Remizy strażackiej w Szerzynach, gdzie dowiadują się wiele cennych informacji na temat powstania i zmian zachodzących w działalności tutejszej straży na przestrzeni lat. Poznają sprzęt ,w który jest wyposażona straż , a także zasady działania urządzeń gaśniczo-ratowniczych. Zwiedzają izbę pamięci gdzie mają okazję obejrzeć najstarszy sztandar, hełmy i puchary za osiągnięcia.

-z klubem Seniorów ,,Razem Raźniej ” dla których przedszkolaki przygotowują występy prezentując wiersze , inscenizacje i piosenki okolicznościowe z elementami obrzędów ludowych, tradycji świątecznych

–  spotkania z twórcami ludowymi:

*gospodynią domową, która zaprezentowała wypiek pączków

*gospodarzem , który przybliżył dzieciom starodawny zwyczaj, sposób wyplatania koszyków wiklinowych i słomianych czapek.

– Organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:,,Moja miejscowość”,Moja Rodzina,

Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia, Powitanie Wiosny”, które niewątpliwie spełniają ważną rolę w zbliżaniu dzieci do kultury regionu, do korzeni, a także rozwijają wśród wychowanków zainteresowania tradycjami, obrzędami świątecznymi, ludowymi.

– Udział w Gminnych Przeglądach Kolęd i pastorałek, konkursach ,,Dzień mamy i taty”

– udział w konkursach powiatowych i ogólnopolskich:

,,Palmy wielkanocne”- organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

„Aniołki, bombki, choinki, ozdoby”- organizowane przez Przedszkole Samorządowe w Słopnicach

,,Potrawy wigilijne”- organizowane przez Przedszkole w Szczodrzykowie

„Bombka świąteczna”- Niepubliczne Przedszkole w Jazowsku

„Choinka bożonarodzeniowa”- Przedszkole nr 43 w Lublinie

„Kartka świąteczna”- przedszkole Miejskie w Sosnowcu

„Najpiękniejsza dynia na Halloween- Europejskie Przedszkole Klub Kubusia Puchatka w Kiełczowie

„Najpiękniejsze Miejsce w Twojej Okolicy- MGD- GMW Sp. z o. o., Sp. k. Wadowice

Poprzez takie działania zachęcamy do aktywnego udziału dzieci w życiu środowiska lokalnego oraz staramy się rozbudzić u nich zainteresowania regionem przekazać wartości dziedzictwa kulturowego regionu, a tym samym przyczynić się do zachowania nieprzemijających wartości tkwiących w naszym regionie.

 

Start » MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION SĄ NAM NAJBLIŻSZE » MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION SĄ NAM NAJBLIŻSZE
DSC00490.JPG
DSC00498.JPG
DSC00770.JPG
DSC00787.JPG
DSC00897.JPG
DSC00898.JPG
DSC00901.JPG
DSC00904.JPG
DSC00907.JPG
DSC00916.JPG
DSC00919.JPG
DSC00925.JPG
DSC00988.JPG
DSC01006.JPG
DSC01009.JPG
DSC01020.JPG
DSC01066.JPG
DSC01292.JPG
P1240255.JPG
P1240275.JPG
P1260327.JPG
P1260334.JPG
P1260343.JPG
P2240914.JPG
P2240915.JPG
P2240917.JPG
P2250953.JPG
P2260986.JPG
P2260999.JPG
P2271050.JPG
P2271116.JPG
P2271122.JPG
P2271130.JPG
P3011202.JPG
P3011215.JPG
P3191344.JPG
P3191353.JPG
P3211477.JPG
P3211480.JPG
P4161985.JPG
P4162005.JPG
P4162006.JPG
P4162010.JPG
P6032350.JPG
P6032356.JPG
PC190074.JPG
PC190145.JPG

Możliwość komentowania jest wyłączona.