Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje rodziców. Aktywnie współpracujemy z Radą Rodziców, która uczestniczy w życiu przedszkola. Organizowane są także wspólne spotkania przedstawicieli Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną.

Rodzicom oferujemy, rzetelną informację o postępach i rozwoju dziecka oraz wszechstronną pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistyczne .

W celu wyrównania deficytów rozwojowych korzystamy z pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie oraz Świetlicy Wsparcia Dziennego.

Wprowadzamy naszych wychowanków również w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, życzliwość i muzyka.

W swoich działaniach dużo miejsca poświęcamy na zagadnienia ekologii i komunikacji. Stwarzamy naszym wychowankom warunki do poznawania otaczającego świata i możliwości dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w czasie częstych wycieczek, np. do lasu (wykorzystujemy nasze położenie),w trakcie spacerów, spotkań z aktorami, czyli teatrem i muzyką (organizujemy cykliczne spotkania teatralne i muzyczne).

Uczestniczymy w konkursach organizowanych przez placówki kulturalne lub organizacje społeczne, działające na terenie gminy, powiatu i województwa.

W zakresie realizacji zadań z edukacji ekologicznej współpracujemy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szerzynach.

Często odwiedzamy pobliskie zakłady pracy i instytucje tj. Pocztę, Bank, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Straż Pożarną, Koło Łowieckie „Szarak”. Korzystając z uprzejmości pracowników poznajemy pracę ludzi w różnych zawodach np. pracę fryzjera, kosmetyczki, szewca, ekspedientki, lekarza, pielęgniarki, dentysty, bibliotekarki.

 

Współpracujemy również z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa organizując różne wystawy prac plastycznych dzieci, konkursy, przedstawienia. Prowadzimy zajęcia biblioteczne ” Spotkanie z Bajką”.
Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami i przebiega ona w różnych formach :

– zebrań ogólnych

– rozmów indywidualnych/w razie potrzeb/

– zebrań grupowych

– eksponowania prac plastycznych,

– zawieszania ogłoszeń, tematyki miesięcznej i tygodniowej,

– spotkań ze specjalistami grupowe i indywidualne / psychologiem, pedagogiem, logopedą/

– zajęć otwartych,

– uroczystości organizowanych w przedszkolu tj./Piknik integracyjny, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Seniora, spotkanie z klubowiczami „Razem Raźniej”, Dzień rodziny,

– konkursów dla rodzin.