Fotki

bbbl bbbr

Miesięczne archiwum: Marzec 2019

Spotkanie z muzykiem

Muzyka towarzyszy człowiekowi od wczesnego dzieciństwa.  Dziecko żyje w mniej lub bardziej skomplikowanym świecie dźwięków, na które składają się odgłosy życia codziennego, piosenki, śpiewanki wykonywane przez najbliższych, melodie słyszane w radiu i telewizji oraz inne dźwięki z najbliższego otoczenia. Więcej

Przedszkole Małych Odkrywców

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w Ogólnopolskim konkursie  „” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest rozbudzanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody, rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej, kształtowanie umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów i obserwacji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków.

Więcej