Fotki

bbbl bbbr

Konkurs plastyczny

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w codziennym życiu. To w rodzinie należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania w kontakcie z symbolami narodowymi i reagowania na nie. Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś czy miasto, w którym mieszka z rodziną, przedszkole i koledzy, sąsiedzi, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny. Więcej

Andrzejki

Tradycja wróżenia w wigilię św. Andrzeja jest głęboko zakorzeniona w naszej ludowej tradycji. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylając wrota do nieznanej przyszłości. Więcej

Dzień Pluszowego Misia

W naszym przedszkolu jak co roku obchodziliśmy „Dzień Pluszowego Misia”. Pluszowy miś to najmilsza zabawka, przyjaciel dzieci, kompan w smutnych i wesołych chwilach. Wszystkie dzieci tego dnia ubrały się w „misiowe” kolory i razem ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi rozpoczęły huczny dzień w przedszkolu. Więcej

Konkurs recytatorski

„Kto ty jesteś?-  Polak mały”- pod takim hasłem zorganizowaliśmy wewnątrzprzedszkolny konkurs recytatorski. Założeniem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, rozwijanie u dzieci właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworu oraz możliwość prezentacji przed publicznością. Konkurs, to również okazja do wzmacniania wiary we własne siły. Więcej

Święto Niepodległości w przedszkolu

Już w grupie przedszkolnej, najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swego miasta, uczyć dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy, patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem nie zrozumiałym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Więcej

Pamiętamy o zmarłych

Okres przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowę dotyczącą szacunku dla zmarłych i o odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu, jakim jest cmentarz. Więcej

Przedszkolny dzień Wolontariatu

Nasze przedszkole jest placówką zapewniającą wychowankom wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo oraz miłą atmosferę. W oddziaływaniach dydaktyczno- wychowawczych staramy się kształtować u dzieci poczucie własnej wartości, a także rozwijać umiejętność
właściwego traktowania rówieśników, dorosłych, starszych, potrzebujących pomocy oraz funkcjonujących inaczej, czyli osób niepełnosprawnych. Stąd realizujemy projekt „Przedszkolnego Klubu Wolontariatu”, w ramach którego zorganizowaliśmy Przedszkolny Dzień Wolontariatu. Więcej

Przedszkolaki na misjach

W ramach zajęć religii dzieci z grupy starszej udały się do Kościoła, by uczestniczyć w nabożeństwie dla dzieci. Z uwagą wysłuchały nauki misjonarza skierowanej do dzieci, następnie wspólnie pomodliły się z zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Więcej

Spektakl „Karolcia”

Na początku października udaliśmy się do Gorlickiego Centrum Kultury na imprezę edukacyjną pod tytułem „Karolcia” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. Historia o niezwykłym niebieskim koraliku – trzymanym w dłoni , który spełnia natychmiast każde życzenie człowieka. Więcej

Spotkanie z Panią Policjantką

Dnia 27 września, dzieci z naszego przedszkola odwiedziła Pani Policjantka, która w oparciu o film edukacyjny rozmawiała z przedszkolakami o bezpieczeństwie m.in.:  o zasadach poruszania się po drodze, o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwych zabaw i zachowań na jezdni. Więcej