Fotki

bbbl bbbr

Święto Niepodległości w przedszkolu

Już w grupie przedszkolnej, najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swego miasta, uczyć dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy, patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem nie zrozumiałym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak- patriota-Polska moja Ojczyzna, należy stopniowo przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Realizując problematykę patriotyczną na zajęciach dydaktycznych staraliśmy sie przekazać dzieci wiedzę związaną z symbolami i znakami narodowymi: godłem, barwami narodowymi, hymnem, herbami miast oraz tradycjami ojczystymi oraz kształtować ukształtować właściwy do nich stosunek. Treści związane z symboliką narodową są wdzięcznym materiałem wiążącym wychowanka z ojczyzną. Ich barwność, tajemniczość treści którą oznaczają, działają korzystnie na wyobraźnię i emocje, pomagają w tworzeniu estetycznego obrazu Polski. Do zdań nauczyciela należy tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym.
Z okazji Święta Niepodległości dzieci z grupy starszej specjalnie dla młodszych kolegów przygotowały montaż słowno- muzyczny pt.: „Mali Patrioci”. W trakcie akademii dzieci przypomniały historię walki o wolność naszego narodu, śpiewały pieśni patriotyczne. Młodsze dzieci miały okazję przypomnieć sobie symbole narodowe: flagę, godło, hymn a także dowiedziały się w przystępny sposób dlaczego dzień 11 listopada jest tak ważny dla Polaków. Tego rodzaju uroczystości pozwalają dzieciom łatwiej zrozumieć trudne dla nich patriotyczne treści.

 

Start » Święto Niepodległości w przedszkolu » Święto Niepodległości w przedszkolu
PB137964.jpg
PB158040.jpg
PB097917.jpg
PB097918.jpg
PB097919.jpg
PB097920.jpg
PB097921.jpg
PB097923.jpg
PB097925.jpg
PB097927.jpg
PB097929.jpg
PB097931.jpg
PB097932.jpg
PB137933.jpg
PB137936.jpg
PB137940.jpg
PB137941.jpg
PB137943.jpg
PB137945.jpg
PB137946.jpg
PB137947.jpg
PB137948.jpg
PB137950.jpg
PB137952.jpg
PB137954.jpg
PB137955.jpg
PB137958.jpg
PB137959.jpg
PB137961.jpg
PB137962.jpg

Możliwość komentowania jest wyłączona.Archiwum