Fotki

bbbl bbbr

Święto Niepodległości

Wychowanie patriotyczne spełnia ważną i pożyteczną rolę w rozwoju dziecka. Nie powinno jej zabraknąć w wychowaniu przedszkolnym w myśl powiedzenia „ czym skorupka za młodu nasiąknie …”, zatem naszą powinnością jest ukazywanie dzieciom to, co w ich regionie, kraju jest piękne, ciekawe, godne zaprezentowania.

Już w grupie przedszkolnej, najmłodszych dzieci staramy się budzić przywiązanie do Ojczyzny, uczyć dostrzegać jej piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy, patriotyzm. Czynimy to na wiele różnych sposobów, stopniowo przybliżając im obraz kraju, a tym samym staramy się rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi metodami dostępnymi percepcji dziecka. Z okazji Święta Niepodległości dzieci z grupy starszej przygotowały montaż słowno- muzyczny dotyczący historii walki o wolność naszego narodu, śpiewały pieśni patriotyczne. Młodsze dzieci miały okazję przypomnieć sobie symbole narodowe, a także dowiedziały się dlaczego dzień 11 listopada jest tak ważny dla wszystkich Polaków. W ramach akcji : „Szkoła do hymnu” dokładnie o 11.11 wszystkie dzieci wspólnie odśpiewały pieśń Mazurka Dąbrowskiego, czcząc kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Powinnyśmy zapoznawać dzieci  z przeszłością i historią, by uchronić od zapomnienia to, co stanowi naszą kulturę narodową. Treści związane z symboliką narodową są wdzięcznym materiałem wiążącym wychowanka z ojczyzną, a tego rodzaju uroczystości pozwalają dzieciom łatwiej zrozumieć trudne dla nich patriotyczne treści.

Start » Święto Niepodległości » Święto Niepodległości
PB092472.jpg
PB092473.jpg
PB092475.jpg
PB092477.jpg
PB092478.jpg
PB092483.jpg
PB102486.jpg
PB102489.jpg
PB102491.jpg
PB102492.jpg
PB102493.jpg
PB102497.jpg
PB102500.jpg
PB102503.jpg
PB102505.jpg
PB102508.jpg
PB102509.jpg
PB122510.jpg
PB122511.jpg
PB122512.jpg
PB122514.jpg
PB122516.jpg
PB122517.jpg
PB122518.jpg
PB122520.jpg
PB122521.jpg
PB122522.jpg
PB122524.jpg
PB122526.jpg
PB122527.jpg
PB122530.jpg
PB122531.jpg
PB122533.jpg
PB122535.jpg
PB122536.jpg
PB172542.jpg
PB182546.jpg
PB182553.jpg

Możliwość komentowania jest wyłączona.